Ngaji Syarah Al-Hikam bersama KH. Miftachul Akhyar | Pertemuan Ke 161

Pengajian Al-Hikam bersama Rais Aam PBNU, Abuya KH. Miftachul Akhyar. Di PP. Miftachus Sunnah. Pertemuan ke-161. Setiap Hari Jum’at, Pukul 14.00 WIB s/d Selesai Aula Ponpes Miftachussunnah Jl. Kedung Tarukan No. 100 Surabaya