Ngaji Syarah Al-Hikam bersama KH. Miftachul Akhyar Pertemuan ke-73

Ngaji Syarah Al-Hikam bersama KH. Miftachul Akhyar Pertemuan ke-73

Setiap Jumat, Pukul 14.00 Wib s/d selesai

Disiarkan langsung dari aula PP. Miftachus Sunnah, Kedung Tarukan 100 Surabaya.

Sumber: @MultimediaKHMiftachulAkhyar