Ngaji Syarah Al-Hikam bersama KH. Miftachul Akhyar Pertemuan ke-74

Ngaji Syarah Al-Hikam bersama KH. Miftachul Akhyar Pertemuan ke-74

Setiap Jumat, Pukul 14.00 Wib s/d selesai

Disiarkan langsung dari aula PP. Miftachus Sunnah, Kedung Tarukan 100 Surabaya. Sumber: @MultimediaKHMiftachulAkhyar