Pembukaan Munas dan Konbes NU 2021

MUNAS ALIM ULAMA dan KONBES NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2021

“Islam Nusantara dan Kemandirian NU untuk Peradaban Dunia”

Jakarta, 25-26 September 2021 Hotel Grand Sahid Jaya