Inilah Fungsi Zakat | KH. Cholisuddin Yusa

Puasa Ramadan mendekati akhir, waktunya menunaikan zakat fitrah. Zakat Fitrah bertujuan untuk menyucikan badan. Bagaimana afdalnya Zakat Fitrah? Lebih afdal bila diserahkan sendiri tanpa melalui panitia zakat ke orang yang membutuhkan. Berikut penjelasan KH. Cholisuddin Yusa.