Bincang Keluarga Maslahah: Keluarga Maslahah Sebagai Pilar Khairo Ummah

Bincang Keluarga Maslahah:
“Keluarga Maslahah Sebagai Pilar Khairo Ummah”

Selasa, 19 April 2022 | Pukul, 13.30 WIB

Narasumber:
KH. MARZUKI WAHID, MA. (Rektor ISIF Cirebon, Pengurus LPTNU)

Moderator:
WULANSARI (Pengurus LKK PBNU)