Jagat Dakwah NU | Urgensi Dakwah dalam Melestarikan Harmoni Kebangsaan

Jagat Dakwah Nahdlatul Ulama “Urgensi Dakwah dalam Melestarikan Harmoni Kebangsaan”

Kamis, 07 Juli 2022 | Pukul, 13.00 WIB

Narasumber: KH. Khalilur Rahman (Anggota Lembaga Dakwah PBNU)

Host: Ali Ramadhan