Ngaji Kitab Ibanatul Ahkam Hal. 29-30. Pasal Mandi Besar Jilid II

Ngaji Kitab Ibanatul Ahkam Halaman 29-30. Pasal Mandi Besar Jilid II bersama Ustadz Mahbub Ma’afi