Ijazah Ratib Syaikhona Kholil Bangkalan dan Deklarasi Nahdlatut Turots

Dalam rangkaian Kegiatan Muktamar ke-34 NU
Ijazah Ratib Syaikhona Kholil Bangkalan dan Deklarasi Nahdlatut Turots+
Bersama:
-KH. Makki Nasir pembaca ratib dan ijazahkan
-KH. Mujab Masyhudi, PHd
-Prof. Dr Wan Jamaluddin
-Habib Ahmad Idrus Al-Habsy
-KH. Tajul Mafakhir

Pukul 20.00 WIB
Rabu, 22 Desember 2021
Lapangan Saburai Enggal, Bandar Lampung