Bedah Buku: 100 Hujjah Aswaja

Buku seratus Hujjah Aswaja, dibedah dalam gelaran pra muktamar ke-34 NU di Lampung.