Kajian Ilmiyah Maktabah at-Turmusy bersama As-Syekh ِAl-Allamah Abdul Aziz Asy-Syahawy

KAJIAN ILMIYAH
Maktabah at-Turmusy bersama TVNU, IKANU dan PCINU Mesir

Rabu, 12 Januari 2021 | Pukul, 19.00 WIB s/d Selesai

Bersama:
As-Syekh ِAl-Allamah Abdul Aziz Asy-Syahawy, (Guru Besar Fiqih Syafi’iyyah di Al-Azhar Asy-Syarif Cairo Mesir)

KITAB MUQADDIMAH HASYIAH AT-TURMUSI (Mauhibah Dzil Fadhl)
Karya Al-Imam Al-Allamah As-Syekh Muhammad Mahfudz bin Abdullah at-Tremasi